ЗАХИСТ УПОВНОВАЖЕНИМИ НА ТЕ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я. Protection of the right to health information by authorized state agencies

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано теоретичні аспекти захисту безпосередньо суб’єктивних цивільних прав, визначено їх у межах цивільних відносин із приводу інформації про стан свого здоров’я, в результаті чого отримано більш повну характеристику особливостей реалізації цього права у нормативно закріпленій системі захисту суб’єктивних прав особи. The article analyzes the theoretical aspects of protection as directly subjective civil rights, as well as defines them in the context of civil ratio regarding information about the health, as a result, a more complete description of the features of the implementation of this right in the normatively established system of protection subjective rights of the person was obtained.
Description
Keywords
право на інформацію, стан здоров’я, захист суб’єктивних цивільних прав, юрисдикційна форма захисту, судовий порядок захисту, адміністративний порядок захисту, right to information, state of health care, protection of subjective civil rights, jurisdictional form of protection, judicial procedure of protection, administrative procedure of protection
Citation
Collections