ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ШКІЛЬНИХ МЕБЛІВ

Abstract
Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні й формуванні нормативно-правової бази та переліку нормативних документів, які дозволять забезпечити максимально можливий ступінь повноти експертного дослідження та вирішити актуальне науково-практичне завдання зі встановлення відповідності фактично наявних у закладах освіти меблів для Нової української школи чинним вимогам до цієї продукції меблевого виробництва. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків цього дослідження забезпечено використанням комплексу загальнонаукових (аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація, системний аналіз) та спеціальних методів пізнання (мислений експеримент, ідеалізація, формалізація, узагальнення, конвергенція).
Description
Keywords
Нова українська школа, меблі для Нової української школи, вимоги до меблів, товарознавчі вимоги до меблів для Нової української школи, нормативно-правові та нормативні документи, судова товарознавча експертиза, судова товарознавча експертиза шкільних меблів
Citation
Collections