Prosecutor's Procedural Guidance on Pre-Trial Investigation: International Experience and National Realities. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: міжнародний досвід і національні реалії

Abstract
One of the main problems of reforming the institution of the prosecutor’s office is the partial uncertainty of the function of procedural guidance of pre-trial investigations as an element of supervisory powers. The lack of provisions on effective influence on the implementation of instructions on the management of the investigation, bringing investigators to justice, etc. indicates the need to review the existing approaches to the scope of the prosecutor’s powers. Однією з основних проблем реформу-вання інституту прокуратури є часткова невизначеність функції процесуального керівництва досудовим розслідуванням як елемента наглядових повноважень. Відсутність положень щодо ефективного впливу на виконання вказівок стосовно керівництва слідством, притягнення слідчих до відповідальності свідчать про необхідність перегляду наявних підходів до обсягу повноважень прокурора.
Description
Bibikova, M.O. (2022). Prosecutor's procedural guidance on pre-trial investigation: International experience and national realities. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs, 27(1), 66-72.
Keywords
supervision, inquiry, criminal procedure, investigators, procedural actions, powers, нагляд, дізнання, кримінальний процес, слідчі дії, процесуальні дії, повноваження
Citation