ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК ОЦІНОЧНА КАТЕГОРІЯ В ПІДХОДАХ ДО РОЗУМІННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті подано визначення поняття «правова характеристика» шляхом застосування аксіоматичного методу наукового дослідження. На основі поширення логічного обсягу категорії «адміністративно-правовий статус суб’єктів захисту прав і законних інтересів» на учасників із боку захисту в господарському процесі виведено оціночні підходи до їх повномірного праворозуміння та подальшого дослідження у напрямі поновлення порушеного суб’єктивного права. The article defines the concept of “legal characteristic” by applying the axiomatic method of scientific research. Based on the extension of the logical scope of the category “administrative and legal status of the subjects of protection of rights and legitimate interests” to participants from the protection in the economic process, evaluation approaches to their full legal understanding and further research in the direction of restoration of the violated subjective law are deduced.
Description
Keywords
правова характеристика, адміністративно-правовий статус, суб’єкт захисту прав, господарський суд, господарський спір, legal characteristic, administrative and legal status, subject of protection of rights, economic court, economic dispute
Citation
Collections