Problems of Legal Regulation of the Use of Artificial Intelligence Technologies by the National Police of Ukraine. Проблеми нормативно-правового регулювання використання технологій штучного інтелекту Національною поліцією України

Abstract
Упровадження сучасних інформаційних технологій, таких як штучний інтелект, у діяльність Національної поліції України зумовило виникнення низки правових проблем щодо дотримання законності під час використання таких технологій (інтелектуальні системи відеоспостереження, збір та аналіз відомостей про особисте життя особи тощо). Вказане обумовлює необхідність про-ведення наукових досліджень сучасного стану нормативно-правового регулювання використання штучного інтелекту в діяльності поліції з метою виявлення та подальшого усунення прогалин у законодавстві. The introduction of modern information technologies, such as artificial intelligence, in the activities of the National Police of Ukraine simultaneously caused a number of legal problems regarding compliance with the rule of law during the use of such technologies, in particular, intelligent video surveillance systems, collection and analysis of information about personal life, etc. This necessitates the investigation of the current state of legal regulation of the use of artificial intelligence in police activities to identify and further eliminate gaps in legislation.
Description
Striltsiv, O.M., & Fedorenko, O.A. (2022). Problems of legal regulation of the use of artificial intelligence technologies by the National Police of Ukraine. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs,27(1), 30-39.
Keywords
law enforcement, security, offences, crime prevention, legislation, information technology, правоохоронна діяльність, безпека, правопорушення, запобігання злочинності, законодавство, ІТ-технології
Citation