Психолого-криміналістична характеристика осіб похилого віку й одиноких осіб, які є потерпілими від насильницьких злочинів. Psychological and Forensic Characteristics of Elderly persons and Single Persons who are Victims of Violent Crimes

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Особи похилого віку й одинокі особи є найменш захищеною категорією суспільства. Крім вікових розладів здоров’я, що впливають на сприйняття останніми життєвих ситуацій та суспільнополітичних перетворень, особи зазначеної категорії обмежені в доступі до сучасних можливостей в галузі отримання правової та соціальної допомоги, що пов’язано з незнанням шляхів їх отримання, обмеженням доступу до різноманітних інтернет-ресурсів і платформ. Такою ситуацією часто користуються правопорушники, причому подеколи ними стають не лише сторонні для потерпілих особи, а й їхні діти, онуки та інші родичі. The elderly and single persons are the least protected category of society. In addition to agerelated health disorders, which affect the perception of recent life situations and socio-political transformations, persons of this category are limited in access to modern opportunities in the field of obtaining legal and social assistance, due to ignorance of the ways to obtain them, limited access to various Internet resources and platforms. Such a situation is often used by offenders, and they are both outsiders and those connected by family institutions (children, grandchildren and other relatives).
Description
Keywords
Citation
Collections