Typical Investigators of the Situation and Versions of the Priority Stage of Investigation of Illegal Manufacture, Processing or Repair of Firefighters. Типові слідчі ситуації та версії першочергового етапу розслідування незаконного виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї

Abstract
Modern illegal activity is becoming more and more organized, there is professionalism and specialization of these crimes. Wide practice has received use in affordable purposes of self-made explosive devices, grenades, grenade dispenser, mines and rounds. In view of the given, there is no doubt the relevance of optimization of the first stage of investigation of illegal manufacture, processing or repair of firefighters or falsification, illegal removal or change of its marking, or illegal manufacture of ammunition, explosives or explosive devices, separate typical investigation situations and versions. Сучасна протиправна діяль-ність дедалі більше набуває організованого характеру, спостерігається професіоналізація та спеціалізація зазначених злочинів, зокрема активне використання саморобних вибухових прист-роїв, гранат, гранатометів, мін і снарядів. Зазначене підтверджує актуальність оптимізації першо-чергового етапу розслідування незаконного виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї або фальсифікації, незаконного видалення чи зміни її маркування або незаконного виготов-лення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв, виокремлення типових слід-чих ситуацій і версій.
Description
Peretyatko, S.A., & Samoilenko, D.M. (2022). Typical investigators of the situation and versions of the priority stage of investigation of illegal manufacture, processing or repair of firefighters. Law Journal of the National Academy of Internal Affairs, 12(1), 87-95.
Keywords
evidences, armament supplies, investigative leads, information, investigative (search) actions, measures to ensure criminal proceedings, докази, предмети озброєння, слідчі версії, інформація, слідчі (розшукові) дії, заходи забезпечення кримінального провадження
Citation