Провідні технології самодопомоги в процесі психологічної практики. Basic Self-Help Technologies in the Process of Psychological Practice

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Способи самодопомоги психологам та психотерапевтам досі в психологічній науці й практиці не структуровано та не описано. Хоча потреба в цьому є, особливо в психо-логів системи Міністерства внутрішніх справ, Збройних Сил України, Державної служ-би України з надзвичайних ситуацій та інших відомств. Метою статті є надання науко-во-практичних рекомендацій щодо алгоритмів застосування психологами провідних технологій самодопомоги в процесі психологічної практики. Проведене наукове дослід-ження дало змогу встановити, що психологи та психотерапевти використовують певні психотехнології для самодопомоги за такими сферами впливу, як: тілесна, біоенерге-тична, емоційна та когнітивна. Переважно ці психотехнології є інтегративними, тобто спрямованими на декілька сфер впливу одночасно. Ways of helping themselves by psy-chologists and psychotherapists are still not structured and described in psychological scie-nce and practice. Although, there is a need for this, especially among psychologists of the system of the Ministry of Internal Affairs, the Armed Forces of Ukraine, the State Service of Ukraine for Emergency Situations and other departments. The purpose of the article is to describe scientific and practical recommendations on algorithms for the use of leading self-help technologies by psychologists in the process of psychological practice. The conducted scientific research made it possible to establish that psychologists and psychotherapists use certain psychotechnologies for self-help in such spheres of influence as bodily, bioenergetic, emotional and cognitive.
Description
Keywords
вправа, психолог, психотехнологія, самодопомога, техніка, exercise, psychologist, psychotechnology, self-help, technique
Citation