Графовий спосіб оцінювання живучості систем радіомоніторингу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розкрито сутність та зміст процедур оцінювання живучості систем радіомоніторингу. Обґрунтовано доцільність застосування теорії графів для подання систем радіомоніторингу графовими моделями. Розроблено відповідний спосіб оцінювання живучості систем радіомоніторингу та тестове програмно-алгоритмічне забезпечення. Наведено модельний приклад для демонстрації можливостей розробленого способу.В статье раскрыты сущность и содержание процедур оценивания живучести систем радиомониторинга. Обосновано целесообразность использования теории графов для подачи систем радиомониторинга графовыми моделями. Разработан соответствующий способ оценивания живучести систем радиомониторинга и тестовое программно-алгоритмическое обеспечение. Рассмотрен модельный пример для демонстрации возможностей разработанного способа.Paper reveals the essense and contents of radiomonitoring systems survivability evaluation procedures. Paper proves an effectuality of the graph theory implementation for the representing of radiomonitoring systems through graph models. An appropriate way of the evaluation of radiomonitoring systems survivability and software for tests are developed. An example for demonstration of new methods capabilities is given.
Description
Keywords
система радіомоніторингу, живучість, графова модель, процедура оцінювання живучості, система радиомониторинга, живучесть, графовая модель, процедура оценивания живучести, radiomonitoring system, survivability, graph model, evaluation procedure
Citation