ЗAРУБІЖНИЙ ДOСВІД AДМІНІСТРAТИВНO- ПРAВOВOГO РЕГУЛЮВAННЯ ЕКСПЕРТНO- КРИМІНAЛІСТИЧНИX ДOСЛІДЖЕНЬ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено зарубіжний досвід адміністративно-прaвoвoгo регулювання експерт- нo-кримінaлістичниx досліджень, зокрема узагальнено досвід такого регулювання в Бельгії, Великій Британії, Іспанії, Литві, Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції тощо. Исследован зарубежный опыт aдминистрaтивнo-прaвoвoгo регулирования экс- пертнo-криминaлистических исследований, в частности обобщен опыт такого регули- рования в Бельгии, Великобритании, Испании, Литве, Германии, Нидерландах, Норве- гии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и др. The foreign experience of administrative and legal regulation of expert criminal research has been studied, in particular, the experience of such regulation in Belgium, the United Kingdom, Spain, Lithuania, Germany, the Netherlands, Norway, Finland, France, the Czech Republic, Sweden, etc. has been generalized.
Description
Keywords
експерт, законодавство, імплементація, експертиза, технічний паспорт, співробітництво, expert, legislation, implementation, examination, technical passport, cooperation
Citation