ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КРЮЇНГОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті на основі аналізу чинних нормативно-правових актів розглянуто особливості створення крюїнгових компаній в Україні. Досліджено стадії створення крюїнгових компаній та послідовність вчинення дій на кожній стадії. Визначено, що сьогодні діяльність крюїнгових компаній в Україні не врегульована спеціальними нормативно-правовими актами, а на законодавчому рівні немає навіть визначення понять «крюїнгова компанія» або «крюїнгова агенція», які використовуються в науковій літературі. У статті надається авторське визначення поняття «крюїнгова компанія». Зроблено висновки і висловлено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання створення крюїнгових компаній в Україні. Проведений аналіз дає можливість визначити крюїнгову компанію як юридичну особу, яка створена в установленому законом порядку з метою одержання прибутку та отримала ліцензію на здійснення діяльності з посередництва у працевлаштуванні моряків в Україні та/або за кордоном. In the article the features of creation of crewing companies in Ukraine are considered on the basis of the analysis of current normative legal acts. The stages of creation of crewing companies and the sequence of actions at each stage are investigated. It is determined that at present the activity of the crewing companies in Ukraine is not regulated by special normative legal acts, and at the legislative level there is not even a definition of the term “crewing company” or “crewing agency” used in the scientific literature. The article provides the author’s definition of the concept of “crewing company”, as well as the conclusions and suggestions on improving the legal regulation of the creation of crewing companies in Ukraine. The analysis makes it possible to identify a crewing company as a legal entity, created for making a profit in accordance with law the procedure and licensed to operate mediation in the employment of seafarers in Ukraine and / or abroad.
Description
Keywords
крюїнг, крюїнгова компанія, державна реєстрація крюїнгових компаній, ліцензування діяльності крюїнгових компаній, crewing, crewing company, state registration of crewing companies, licensing of crewing companies
Citation
Collections