ЗАХИСТ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПОРЯДКУ: ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті автором проаналізовано проблеми здійснення захисту публічного інтересу адміністративним порядком. Автором зроблено висновок про доцільність оптимізації системи нормативно-правового регулювання здійснення захисту публічного інтересу адміністративним порядком. Наголошено на тому, що здійснення захисту публічного інтересу адміністративним порядком потребує вдосконалення адміністративно-процедурного законодавства. Автором підтримано ідею активізації законодавчих процесів з ухвалення законів України «Про адміністративну процедуру», «Про громадський контроль» та інших, без яких досягнення належного рівня ефективності результатів здійснення контрольно-наглядових процедур, процедур оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічного управління неможливе. The author analyzes the problems of administrative protection of public interest. The author concludes that it is advisable to optimize the system of regulatory and legal regulation of public interest protection in the administrative order. It is emphasized that the implementation of administrative protection of public interest requires improvement of administrative and procedural legislation. The author supports the idea of intensifying the legislative processes on the adoption of the Laws of Ukraine “On Administrative Procedure”, “On Public Control” and others, without which it is impossible to achieve an adequate level of effectiveness of the results of control procedures, procedures for appealing decisions, actions or in action of public administration bodies.
Description
Keywords
адміністративний порядок, адміністративні правовідносини, ознаки, поняття, публічне управління, публічний інтерес, administrative order, administrative legal relations, signs, concepts, public administration, public interest
Citation
Collections