Критична інфраструктура як об’єкт адміністративно-правового регулювання.The Critical Infrastructure as an Object of Administrative and Legal Regulation

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Поєднання в концепції критичної інфраструктури систем, об’єктів і ресурсів, що є надзвичайно важливими для суспільства й держави, засвідчує значущість забезпечення їх захисту, що передбачає формування самостійного напряму адміністративно-правового регулювання. Попри наявність низки нормативних актів, що стосуються захисту критично важливих систем, об’єктів і ресурсів, донині не розроблено єдиного механізму захисту, що на практиці призводить до неузгодження дій різних суб’єктів, які здійснюють такий захист, несвоєчасного реагування на загрози, нейтралізація яких потребує різногалузевої консолідації ресурсів, до нераціонального, безсистемного використання сил і засобів тощо. Integration into the concept of critical infrastructure of systems, objects and resources critical to society and the state emphasizes the importance and importance of ensuring their protection, which involves the formation of a single, independent direction of administrative-legal regulation.
Description
Keywords
адміністративно-правове регулювання, критична інфраструктура, захист, нормативні документи, об’єкти критичної інфраструктури, administrative-legal regulation, critical infrastructure objects, protection
Citation