Правове регулювання документування вчинення злочину в кримінальному процесі й оперативно-розшуковій діяльності.The article deals with the essence and the consequences of problems arising in the interdisciplinary space of the criminal process and operative-search activities in connection with the contradiction of the legislative norms concerning the documenting of crimes, the commission of which is only planned. The ways of their solution are offered. The proposals on amendments and additions to the criminalprocedural legislation are formulated.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Висвітлено сутність і наслідки проблем, що постають у міжгалузевому просторі кримінального процесу й оперативно-розшукової діяльності у зв’язку із суперечливістю законодавчих норм щодо документування злочинів, учинення яких лише планують. Окреслено шляхи їх розв’язання. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до кримінального процесуального законодавства.The article deals with the essence and the consequences of problems arising in the interdisciplinary space of the criminal process and operative-search activities in connection with the contradiction of the legislative norms concerning the documenting of crimes, the commission of which is only planned. The ways of their solution are offered. The proposals on amendments and additions to the criminalprocedural legislation are formulated.
Description
Keywords
кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність, контроль за вчиненням злочину, документування вчинення злочину, criminal process, operative-search activity, control of the commission of a crime, documentation of crimes
Citation