ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ WI-FI РОУТЕРІВ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета статті полягає у висвітленні теоретико-прикладних підходів до правового забезпечення дій пра- цівників слідчих та оперативних підрозділів під час виявлення та розслідування кримінальних правопо- рушень зі встановлення особи, яка перебувала на місці події, за допомогою технічних можливостей WI-FI роутера. З огляду на специфіку об’єкта та предмета дослідження обрано методологічний інструментарій. Методологічну основу становить діалектичний підхід до аналізу проблематики документування та фіксування на місці події доказів, зважаючи на можливості WI-FI роутера. Під час дослідження вико- ристано систему методів наукового пізнання: формальної логіки (абстрагування, логіки, індукції, дедукції, синтез) – для з’ясування змісту розглядуваних питань; теоретичний – у процесі дослідження наукової та навчально-методичної літератури; моделювання – для розроблення й упровадження у практику послідовності дій працівників слідчих та оперативних підрозділів під час виявлення та розслідування кримінальних правопорушень.
Description
Keywords
кримінальне правопорушення, виявлення та розслідування кримінального правопорушення, слідчо-оперативна група, спеціальні знання, спеціаліст, протокол, WI-FI роутер, МАС-адреса, скриншот, девайс
Citation
Collections