Corruption as a threat to human rights and freedoms. Корупція як загроза правам і свободам людини

Abstract
This paper considered the essence of corruption, its main manifestations in the modern globalized world and its impact on human rights and freedoms. The article stated the relationship and interdependence between the scale of corruption and the possibility of exercising human rights and freedoms. It was noted that corruption hinders the economic development of Ukraine, adversely affects all spheres of public life, and poses a real threat to the state, society, and every person. Presently, under martial law, corruption is just as dangerous as looting. By stealing budget funds, selling spare parts for military equipment to the aggressor country, and even selling humanitarian aid, corrupt officials actually work for the aggressor, which poses a serious threat to life, health, and other human rights and freedoms. This confirms the relevance of this study. Розглянуто сутність корупції, її основні вияви в сучасному глобалізованому світі та вплив на права і свободи людини. Констатовано взаємозв’язок та взаємозалежність між масштабами корупції та можливістю реалізації прав і свобод людини. Зауважено, що корупція стримує економічний розвиток України, негативно позначається на всіх сферах суспільного життя, становить реальну загрозу державі, суспільству та кожній людині. Нині, в умовах воєнного стану, корупція настільки ж небезпечна, як і мародерство. Розкрадаючи бюджетні кошти, продаючи країні-агресору запчастини для військової техніки, навіть продаючи гуманітарну допомогу, корупціонери фактично працюють на агресора, чим створюють неабияку загрозу життю, здоров’ю, іншим правам і свободам людини. Зазначене підтверджує актуальність статті.
Description
Keywords
bribery, felony, responsibility, right, warning, хабарництво, підкуп, відповідальність, право, попередження
Citation