КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена аналізу наукових концепцій і вітчизняних нормативно-правових актів, які визначають поняття, ознаки та зміст терміна «компетенція». Визначаються елементи компетенції органів публічного управління у сфері приватизації, такі як предмети відання, тобто коло суспільних відносин; права та обов’язки або владні повноваження органу; функцій, за допомогою яких реалізується поставлена мета. The article is devoted to the analysis of scientific concepts and domestic regulatory acts that define the concept, features and content of the term “competence”. The elements of competence of public administration bodies in the field of privatization are determined, such as subjects of reference, that is, the circle of public relations; rights and duties or authority of the body; functions by which the goal is realized.
Description
Keywords
приватизація, повноваження, функції, публічне управління, мета, приватизаційна політика, компетенція, privatization, powers, functions, public administration, goal, privatization policy, competence
Citation
Collections