ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В РАМКАХ СИСТЕМЫ ООН

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядаються питання визначення та місця міжнародної міжурядової організації. Вказується, що це – міжнародне об’єднання, для досягнення певних цілей наділене власною міжнародною правосуб’єктністю державами і (або) іншими утвореннями, що володіють міжнародною правосуб’єктністю, засноване на підставі міжнародного договору або іншого документа відповідно до міжнародного права і яке, як правило, має у своєму розпорядженні систему органів, що діють на постійній основі. Крім того, вивчаються проблеми міжнародної правотворчості в рамках організацій, що входять у систему ООН. In this article the norm establishing system in the UN system is analyzed in the context of international-legal nature of these organizations and regarding the characters of the norm establishing activity. The information about different approaches of the representatives of the different states’ legal schools and their definitions to international organizations are also underlined in this article. The participation of the UN system organizations in the international norm establishing activity is appreciated in two directions: the norm establishing activity of the organizations and their participation in the states’ norm establishing process.
Description
Keywords
міжнародні організації, норми міжнародного права, діяльність міжнародних організацій (ММПО) системи ООН, міжнародна правотворчість, міжнародний договір, міжнародна міжурядова організація, Генеральна Асамблея ООН, зовнішньополітичні ініціативи держав, international organizations, norms of international law, activities of international organizations (MMPO) of the UN system, international law-making, international treaty, international intergovernmental organization, UN General Assembly, foreign policy initiatives of states
Citation
Collections