ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ "БЕЗПЕКА СУДОВОЇ ВЛАДИ". THEORETICAL PREREQUISITES FOR DETERMINING THE CONTENT OF THE CONCEPT OF "SECURITY OF THE JUDICIARY"

Abstract
У статті представлено результати дослідження теоретичних передумов визначення змісту поняття «безпека судової влади». Здійснено епістемологічний аналіз поняття на основі словникової інформаційної бази, що стосується відповідного терміну та встановлено особливості його тлумачення з урахуванням значення споріднених термінів у англійській мові. Досліджено практику застосування відповідного терміну у законодавстві. Охарактеризовано передумови розвитку поняття у рамках теорії національної безпеки. Наголошено, що у зв’язку з недостатньою повнотою теоретико-методологічного забезпечення діяльності, пов’язаної з досягненням безпеки судової влади остання не включається у систему заходів, що стосуються національної безпеки держави. Analysis of the conceptual foundations of the security of the judiciary shows that the content and constituent elements of the concept have not been studied by domestic scholars. To define the definition of "security of the judiciary" it is necessary to explore the theoretical preconditions that affect its content and structure. This will allow us to continue the research work in the direction of formulating a well-founded definition of the concept, which will improve the theoretical and methodological basis for the development of recommendations for improving regulations related to the security of the judiciary.
Description
Keywords
судоустрій, судова влада, безпека судової влади, національна безпека, загрози безпеці судової влади, judiciary, judiciary, security of the judiciary, national security, threats to the security of the judiciary
Citation
Collections