ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. FORMATION OF STATUTE CAPITAL IN ECONOMIC ORGANIZATIONS

Abstract
У даній статті визначено значення статутного капіталу, досліджено особливості формування статутного капіталу в господарських організаціях. Розглянуто особливості та виявлено проблеми формування статутного капіталу акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю. Дослідження показують, наскільки роль статутного капіталу економічних організацій є важливою при гарантуванні інтересів учасників та кредиторів економічних організацій. Висвітлено порядок документального оформлення та обліку формування статутного капіталу господарських товариств та надано пропозиції щодо їх удосконалення. In this article the value of the authorized capital is defined, the features of formation of the authorized capital in economic organizations are investigated. The peculiarities and problems of forming the authorized capital of joint-stock companies and limited liability companies are considered. The procedure of documentary registration and accounting of the formation of the authorized capital of companies and the proposals for their improvement are explained. According to the generally accepted opinion of experts in the field of corporate law, the article identifies three main functions of share capital and their characteristics.
Description
Keywords
Citation
Collections