СИНТЕЗ МАКСИМАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЇ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОПОРЦІЙНОСТІ ЯК ПРИНЦИПІВ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. SYNTHESIS OF MAXIMUM ECONOMY, EFFICIENCY AND PROPORTIONALITY AS PRINCIPLES OF PUBLIC PROCUREMENT EXECUTION

Abstract
У статті проаналізовано зміст та значення максимальної економії, ефективності та пропорційності як принципів здійснення публічних закупівель. Обґрунтовано важливість вказаного принципу та його першість серед інших принципів здійснення публічних закупівель. У дослідженні висвітлено суперечливі моменти співвідношення максимальної економії та ефективності, обґрунтовано доцільність та можливість їх гармонізації та порівняння. Розкрито практичні аспекти реалізації максимальної економії та ефективності при здійсненні публічних закупівель. Доведено функціональне значення та місце пропорційності по відношенню до максимальної економії та ефективності.The principles of maximum economy, efficiency and proportionality belong to the institutional principles, as they determine the guiding ideas and principles of public procurement. Certain issues related to the principle of maximum economy, efficiency and proportionality were researched in the publications of N. Zdyrko, K. Chuchalina, T.O. Mulik, V.O. Psota et al. Nevertheless, existing publications are mostly devoted to the disclosure of the concept of maximum economy, efficiency and proportionality principles without coverage relationship among these principles. The purpose of this study is to reveal the problematic issues of maximum economy, efficiency and proportionality correlation as requirements which are set out in a separate principle of public procurement.
Description
Keywords
публічні закупівлі, принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності, public procurement, the principle of maximum economy, efficiency and proportionality
Citation
Collections