Окремі питання збирання доказів у кримінальному провадженні.Some questions for gathering evidence in criminal proceedings

Abstract
Досліджено питання регламентації кримінально-процесуальної форми здійснення процесуальних дій щодо збирання фактичних даних, які містяться в матеріальних об’єктах (речах чи документах). Проведено порівняльний аналіз витребування речей чи документів, тимчасового доступу до речей чи документів та обшуку. Проаналізована практика застосування відповідних норм кримінального процесуального законодавства України.The issue of regulation of criminal procedural forms of proceedings to collect evidence contained in the material objects (things or documents). A comparative analysis of demanding things or documents, temporary access to things or documents and searching. Analyzed the practice of the relevant rules of criminal procedure legislation of Ukraine.
Description
Keywords
збирання доказів, витребування речей чи документів, тимчасовий доступ до речей чи документів, вилучення речей чи документів, обшук, collecting evidence, demanding things or documents, temporary access to things or documents, extract items or documents, searched
Citation
Collections