Розслідування воєнних злочинів в Україні. Investigation of war crimes in Ukraine.

Abstract
У дисертації сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розслідування воєнних злочинів в Україні. Досліджено ступінь наукового розроблення зазначеної проблематики, проаналізовано праці науковців, які стали теоретичною основою дисертаційного дослідження. Акцентовано на тому, що інтерес учених до проблем розслідування воєнних злочинів суттєво активізувався після жорсткої повномасштабної збройної російської агресії проти України в лютому 2022 року. На підставі результатів аналізу стану наукового дослідження проблем розслідування воєнних злочинів встановлено, що на рівні комплексних наукових напрацювань (дисертацій, монографій) вивчення окресленої проблематики не проводилося, що зумовлює потребу в окремому цільовому дослідженні та визначає актуальність обраної теми дисертаційної роботи.
Description
Keywords
воєнні злочини, розслідування
Citation