Тлумачення евтаназії в умовах конфлікту біоетичних принципів. Interpretation of Euthanasia in Conditions of Conflict of Bioethical Principles.

Abstract
The purpose of the research article is a theoretical and legal analysis of the issue of interpretation of euthanasia in a conflict of bioethical principles, considering philosophical, medical, biological, and legal positions. The novelty of the article is a comparative analysis of the legal regulation of euthanasia in the face of differences in bioethical principles to find optimal ways to interpret the law and apply forms of control of processes related to euthanasia. The author examines the existence of ethical grounds for the legalisation of euthanasia and interprets this phenomenon from the standpoint of the universal and objective value of human life. Метою статті є теоретико-правовий аналіз питання про тлумачення евтаназії в контексті конфлікту біоетичних принципів з урахуванням філософських, медико-біологічних і правових позицій. Новиз-на статті полягає в порівняльному аналізі нормативно-правового регулювання евтаназії в умовах розбіжностей біоетичних принципів з метою віднайдення оптимальних способів тлумачення норм права та застосування форм контролю процесів, пов’язаних з евтаназією. Досліджено питання щодо етичних підстав для легалізації евтаназії, розкрито її сутність з позиції універсальної та об’єктивної цінності людського життя.
Description
Seredyuk, V.Yu. (2022). Interpretation of euthanasia in conditions of conflict of bioethical principles. Law Journal of the National Academy of Internal Affairs, 12(1), 68-76.
Keywords
interpretation of legal norms, the principle of law, euthanasia, criminal law, international law, bioethical principles, right to die, тлумачення норм права, принцип права, евтаназія, кримінальне законодавство, міжнародне право, біоетичні принципи, право на смерть
Citation