Правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транпорті та місце серед них адміністративно-правового регулювання.Legal Principles of Safety of Road Transport and the Place among them of Administrative-Legal Regulation

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Правовими засадами забезпечення безпеки на автомобільному транспорті слід вважати сукупність нормативно-правових актів різної юридичної сили, норми яких спрямовано на створення таких умов, за яких експлуатація автомобільного транспорту буде безпечною для життя та здоровʼя людини. Ключове місце серед таких засад належить адміністративно-правовому регулюванню. Норми адміністративного права регламентують більшість правовідносин, повʼязаних із забезпеченням безпеки руху автотранспорту. Важливість норм адміністративного права засвідчує, що регулювання діяльності учасників дорожнього руху відбувається через органи публічної влади, що також належить до сфери впливу норм адміністративного права. Здебільшого за порушення норм чинного законодавства до учасників дорожнього руху застосовують заходи адміністративного примусу, зокрема й адміністративну відповідальність. Норми окресленої галузі права сприяють досягненню стабільності правовідносин у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті. The rules of administrative law regulate most of the legal relations related to ensuring the safety of the movement of motor vehicles. The importance of the norms of administrative law is evidenced by the fact that the regulation of activity of road users is carried out through public authorities, which also falls within the scope of the rules of administrative law. In addition, in the vast majority of cases, for violating the norms of the current legislation, the measures of administrative coercion, including administrative liability, are applied to road users. Thus, the norms of the defined field of law contribute to the achievement of the state of stability of legal relations in the field of safety in road transport.
Description
Keywords
правові засади, нормативно-правовий акт, правове регулювання, автомобільний транспорт, legal principles, normative-legal act, legal regulation, road transport
Citation