ПРИНЦИП ЕКОНОМІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ РЕПРЕСІЇ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізується сучасний стан наукових досліджень питання принципу економії кримінально-правової репресії. Розглядаються основні підходи до визначення поняття принципу, його сутності та змісту. Наголошується на необхідності подальшої розробки доктринальних положень щодо місця принципу економії кримінально-правової репресії в системі принципів кримінального права та його значення у процесі формування і реалізації кримінально-правової політики держави. The article examines the current state of scientific research into the principle of economy of criminal law repression. It reviews the main approaches to defining this principle, its subject, and content. The article emphasizes a need for further development of a doctrine to determine both the place of the principle of economy of criminal law repression in the system of criminal law principles and its significance of forming and implementing the criminal legal policy of the state.
Description
Keywords
принципи кримінального права, принцип економії кримінально-правової репресії, криміналізація, пеналізація, кримінально-правова політика, principles of criminal law, principle of economy of criminal legal repression, criminalization, penalization, criminal law policy
Citation
Collections