ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТАМ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Ways of improving special criminology prevention of terrorist acts in large cities of Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена дослідженню спеціально-кримінологічного запобігання терористичним актам у великих містах України та формулюванню на цій основі шляхів її вдосконалення. У роботі запропоновані деякі напрями вдосконалення діяльності суб’єктів, які володіють професійними навичками і знаннями та безпосередньо здійснюють запобігання терористичним актам на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, відповідно до ст. 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», а саме: Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України; Національної поліції України; Міністерства оборони України; це тральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту; центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику в сфері захисту державного кордону; центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері виконання кримінальних покарань; Управління державної охорони України; Бюро економічної безпеки України. The article is devoted to the study of special criminological prevention of terrorist acts in large cities of Ukraine and formulation of ways to improve it on this basis. The work proposes some directions for improving the activities of subjects who possess professional skills and knowledge and directly prevent terrorist acts at the national, regional, and local levels, in accordance with Art. 4 of the Law of Ukraine "On Combating Terrorism", namely: the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; National Police of Ukraine; Ministry of Defense of Ukraine; central bodies of executive power, which ensure the formation and implementation of state policy in the field of civil protection; central bodies of executive power implementing state policy in the field of state border protection; central bodies of executive power implementing state policy in the field of execution of criminal punishments; State Security Office of Ukraine; Bureau of Economic Security of Ukraine.
Description
Keywords
терористичний акт, ст. 258 КК України, великі міста України, тероризм, запобігання, спеціально-кримінологічні заходи запобігання, terrorist act, Art. 258 of the Criminal Code of Ukraine, large cities of Ukraine, terrorism, prevention, special criminological prevention measures
Citation
Collections