Обоснование необходимости контроля битовой скорости видеопотока в телекоммуникационных сетях

Abstract
Обґрунтовано необхідність контролю бітової швидкості відеопотоку в теле-комунікаційних мережах. Визначено, що однією з технологій зниження негативного впливу пульсацій швидкості передавання даних у мережі е управління бітовою швидкістю відеопотоку. В основі цієї технології лежить узгодження бітової швид-кості відеопотоку зі швидкістю передачі даних в мережі шляхом зниження або підвищення інтенсивності відеопотоку на рівні кодера.Обоснована необходимость контроля битовой скорости видепотока в теле-коммуникационных сетях. Определено, что одной из технологий снижения не-гативного влияния пульсаций скорости передачи данных в сети является управ¬ление битовой скоростью видеопотока. В основе этой технологии лежит согласо¬вание битовой скорости видеопотока со скоростью передачи данных в сети путем снижения либо повышения интенсивности видеопотока на уровне кодера.The necessity of the control of a bit speed of video stream in telecommunication networks is proved. It is defined, that one of the technologies of the decrease of the negative influence of DTR pulsations in a network is the control of a video stream bit rate.
Description
Keywords
відеопотік, управління бітовою швидкістю відеопотоку, узгодження швидкості передачі даних та бітової швидкості відеопотоку, видеопоток, управление битовой скоростью видеопотока, согласование скорости передачи данных и битовой скорости видеопотока, video stream, contol of bit speed of a video stream, coordination of DTR and a bit speed of a video stream
Citation