ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ АВІАПОСЛУГ. PROVISION OF COMPETITIVENESS OF AIR COMPANIES ON THE BASIS OF COMPLEX ASSESSMENT OF THE QUALITY OF AIR SERVICES

Abstract
У матеріалі статті охарактеризовано результати досліджень існуючих методичних підходів до оцінювання якості послуг споживачами як основи формування технологій забезпечення конкурентоспроможності. На базі власного трактування конкурентоспроможності авіапослуги доведено залежність конкурентоспроможності авіакомпанії від якості її авіапослуг. За допомогою критеріального підходу обґрунтовано модель комплексного оцінювання якості авіапослуги, що надається авіакомпанією, побудовано таблицю-матрицю та надано пояснення відносно її використання в практиці діяльності авіакомпаній із забезпечення конкурентоспроможності. he article describes the results of studies of existing methodological approaches to assessing the quality of services provided by consumers as a basis for the formation of technologies for ensuring competitiveness. Methodical approaches to the evaluation of the quality of services to consumers as a basis for the formation of technologies for ensuring competitiveness are investigated.
Description
Keywords
Citation
Collections