Використання висновків ревізій у кримінальному провадженні Use of revision’s (audit’s) findings in criminal proceedings

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертацію присвячено дослідженню питань використання висновків ревізій у кримінальному провадженні, взаємодії органів досудового розслідування, суду, ДАСУ під час підготовки, призначення та проведення ревізій у кримінальному провадженні. Розкрито стан наукових досліджень проблем використання ревізії як форми спеціальних економічних знань у кримінальному провадженні. Здійснено порівняльно-правовий аналіз форм використання спеціальних економічних знань (включаючи ревізію, аудит) у кримінальному провадженні за законодавством інших країн і України. З’ясовано місце ревізій серед інших форм використання спеціальних економічних знань у кримінальному провадженні, їх співвідношення. Сформульовано пропозиції і рекомендації до методології підготовки, проведення, оформлення результатів ревізії, а також підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють відповідну сферу. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавчого регулювання забезпечення підготовки, призначення і проведення ревізії у кримінальному провадженні. Диссертация посвящена исследованию вопросов использования заключений ревизий в уголовном производстве, взаимодействия органов досудебного расследования, суда, ГАСУ в процессе подготовки, назначения и проведения ревизий. The dissertation is devoted to the study of the use of revision’s (audit’s) findings of audits in criminal proceedings, issues of cooperation between pre-trial investigation units, the court, the State Audit Service of Ukraine during the preparation, appointment and conduct of revisions (audits) in criminal proceedings.
Description
Keywords
ревізія, висновок ревізії та акт перевірки, ревизия, заключение ревизии и акт проверки, audit, revision’s conclusion and act of inspection
Citation