Методичні засади планування та управління процесом інтенсивної підготовки фахівців спецпідрозділів

Abstract
У статті пропонуються методи оптимального планування та управління процесом інтенсивної підготовки фахівців спецпідрозділів, за допомогою яких забезпечується підвищення ефективності проведення тренувань на основі інтенсифікації відпрацювання навчальних завдань.В статье предлагаются методы оптимального планирования и управления процессом интенсивной подготовки специалистов спецподразделений, с помощью которых обеспечивается повышение эффективности проведения тренировок на основе интенсификации отработки учебных задач.The paper proposes methods of optimal planning and management of the intensive training of special forces, with the help of which increase the effectiveness of training based on the intensification of mining training tasks.
Description
Keywords
планування та управління, тренажер, тренажерна система, імітаційна модель, планирование и управление, тренажер, тренажерная система, имитационная модель, planning and management, simulator, simulator system, simulation model
Citation