ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КРЮІНГОВИХ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ. CREWING COMPANIES ACTIVITY IN MODERN MARKET CONDITIONS

Abstract
У статті розглядається актуальність пошуку конкурентних переваг для крюінгових компаній в умовах сучасних ринкових відносин. Особлива увага приділяється використанню автоматизованих систем та інноваційних технологій. The article considers the relevance of the search for competitive advantages for crewing companies in modern market conditions. Particular attention is paid to the use of automatic systems and innovative technologies.
Description
Keywords
Citation
Collections