ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ. The concept and content of the administrative and legal basis of patrol police activity in Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена дослідженню адміністративно-правових засад діяльності патрульної поліції в Україні, враховуючи недостатню розробленість та фрагментарність цього питання у спеціалізованих дослідженнях. Аналізуються основні результати змістовного дослідження розуміння поняття «адміністративно-правові засади» у сучасній адміністративно-правовій доктрині, узагальнюються теоретико-методологічні розробки вчених щодо виокремлення характеристик (елементів), що виділяються у змісті адміністративно-правових засад діяльності органів публічного адміністрування. The article is devoted to the study of the administrative and legal foundations of the activities of the patrol police in Ukraine, given the lack of development and fragmentation of this issue in specialized studies. The main results of a meaningful study of understanding the concept of "administrative and legal foundations" in the modern administrative and legal doctrine are analyzed, the theoretical and methodological developments of scientists are summarized in terms of characteristics (elements) that stand out in the content of the administrative and legal foundations of the activities of public administration bodies.
Description
Keywords
адміністративно-правові засади, патрульна поліція, поліцейська діяльність, адміністративно-правові засади діяльності патрульної поліції, administrative and legal framework, patrol police, police activities, administrative and legal framework for the activities of the patrol police
Citation
Collections