Кримінальна відповідальність за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (статті 262, 263, 263-1, 264 КК України)

Abstract
Монографія є комплексною та системною працею, в якій розглядаються питання кримінальної відповідальності за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (ст. 262, 263, 263-1, 264 КК України). У роботі проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження, розглянуто історичний та зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за вказаний тип злочинів. Здійснено характеристику об’єктивних та суб’єктивних ознак складів таких злочинів. Виокремлено кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочинів даного виду, окреслено особливості покарання за їх вчинення. Обґрунтовано висновки та сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення відповідальності за злочини, що досліджуються, на нормативному й теоретичному рівнях. Для практикуючих юристів, науковців, викладачів, студентів і аспірантів юридичних ЗВО, усіх тих, хто цікавиться проблемами кримінального права та кримінології.
Description
Голубош В. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (статті 262, 263, 263-1, 264 КК України) : монографія / В. В. Голубош. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2020. – 340 с.
Keywords
Citation