КОМПЛЕКСНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТІВ З ПИТАНЬ ЕТИКИ – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ БІОЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ДОПУСТИМОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ БІОБАНКІВ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Відсутність у чинному законодавстві України норм, які б регулювали вимоги до біоетичної експертизи всіх видів медичних досліджень за участю людини, сформувала правовий вакуум, зокрема, щодо етичної експертизи таких видів досліджень, як дослідження людського біологічного матеріалу та даних, пов’язаних зі здоров’ям особи, тобто дослідження з використанням біобанків, а також інших видів досліджень, які не охоплені чинним законодавством. Дана стаття має на меті дослідити проблеми правового регулювання діяльності комітетів із питань етики та сформулювати пропозиції щодо комплексного правового регулювання етичної експертизи дослідницької діяльності із залученням людини. Absence of the norms that would regulate the requirements for bioethical examination of all types of medical research with the human participation in the current legislation of Ukraine formed a legal vacuum, in particular regarding ethical examination of such types of research as human biological material and data related to the health research, research using biobanks, as well as other types of research not covered by current legislation. The purpose of this article is to investigate the problems of the legal regulation of ethics committees and to formulate proposals for comprehensive legal regulation of ethical expertise in involving human.
Description
Keywords
етична експертиза, медичні дослідження, комітет із питань етики, особи, залучені до досліджень, дослідники, біобанк, ethical expertise, medical research, ethics committee, persons involved in research, researchers, biobank
Citation
Collections