Правовий режим нерухомого майна членів сім’ї. Legal regime for the real estate of the family members. – Manuscript.

dc.contributor.authorСтоянов, Артем Дмитрович
dc.date.accessioned2017-01-13T11:14:25Z
dc.date.available2017-01-13T11:14:25Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2016. Дисертація є самостійним завершеним науковим дослідженням правового режиму нерухомого майна членів сім’ї. Вивчено стан наукової розробки питання правового режиму нерухомого майна членів сім’ї, досліджено процес становлення та розвитку регулювання правового режиму нерухомого майна членів сім’ї та зарубіжний досвід у цій сфері. Здійснено загальну характеристику правового режиму нерухомого майна членів сім’ї. Розглянуто поняття нерухомого майна та членів сім’ї, запропоновано поняття правового режиму нерухомого майна членів сім’ї як комплексу правових засобів, спрямованих на регулювання відносин, що виникають у процесі володіння, користування і розпорядження нерухомим майном такими особливими суб’єктами, як члени сім’ї. Визначено та охарактеризовано види правового режиму нерухомого майна членів сім’ї. Окрему увагу приділено правовому режиму таких видів нерухомого майна як житло та об’єкт незавершеного будівництва, а також особливостям правового режиму нерухомого майна членів сім’ї, набутого на різних правових підставах (приватизація, цивільно-правові договори). Надаються науково обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до законодавства України з метою вдосконалення правового режиму нерухомого майна членів сім’ї. Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальная академия внутренних дел, Киев, 2016. Диссертация является самостоятельным комплексным научным исследованием правового режима недвижимого имущества членов семьи.Dissertation for obtaining academic degree of the Candidate of Judicial Sciences, specialization 12.00.03 – civil law and civil procedure; family law; private international law. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2016. The dissertation is a completed independent research of legal regime for the real estate of family members. The state of scientific development of the legal regime for the real estate of family members is examined, the process of formation and development of the regulation of legal regime for the real estate of family members and international experience in this field were explored. General characteristic of the legal regime for the real estate of family members is provided. Concepts of the real estate and family members are considered; author offers the concept of legal regime for the real estate of family members as a complex of legal means to regulate the relations arising in the possession, use and disposal of real estate by such specific subjects as family members. Types of the legal regime for the real estate of family members are determined and characterized.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/27
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subjectправовий режимuk_UA
dc.subjectнерухоме майноuk_UA
dc.subjectмайнові права членів сім’їuk_UA
dc.subjectжитлоuk_UA
dc.subjectимущественные права членов семьиuk_UA
dc.subjectнедвижимое имуществоuk_UA
dc.subjectfamily membersuk_UA
dc.subjectproperty rights of family membersuk_UA
dc.titleПравовий режим нерухомого майна членів сім’ї. Legal regime for the real estate of the family members. – Manuscript.uk_UA
dc.title.alternativeПравовой режим недвижимого имущества членов семьи.uk_UA
dc.typeOtheruk_UA
local.departmentКафедра цивільного права і процесуuk_UA
local.special12.00.03uk_UA
local.udk347.61/.64; 347.23/25uk_UA
local.vidДисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.uk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
dis_stoyanov.pdf
Size:
1.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: