ПОНЯТТЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ. The concept of medical assistance for people living with HIV

Abstract
Стаття присвячена дослідженню поняття медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, як одного з видів їх соціального захисту, спрямованого на попередження та пом’якшення несприятливих наслідків, зумовлених ВІЛ-позитивним статусом особи. The article is devoted to the study of the concept of medical care for people living with HIV, as one of the types of their social protection aimed at preventing and mitigating adverse consequences caused by the HIV-positive status of a person.
Description
Keywords
соціальний захист, вид соціального захисту, медична допо- мога, соціальний ризик, ВІЛ-позитивний статус, social protection, type of social protection, medical assistance, social risk, HIV-positive status
Citation
Collections