Розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Investigation of certain types of criminal offenses

Abstract
У пропонованому навчальному посібнику розглянуто сучасні криміналістичні методики розслідування кримінальних правопорушень окремих видів з урахуванням їх особли-востей. Навчальний посібник розрахований на слідчих, працівників суду, прокуратури, оперативних підрозділів, захисників, курсантів, слухачів, аспірантів і професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти та інших осіб, зацікавлених у протидії кри-мінальній протиправності. The proposed training manual examines modern forensic methods of investigating criminal offenses of certain types, taking into account their characteristics.The training manual is designed for investigators, court employees, prosecutors, operational units, defense attor-neys, cadets, students, graduate students and professors of higher education institutions and other persons interested in combating criminal illegality.
Description
Розслідування окремих видів кримінальних правопорушень : навчальний посібник / В. В. Пясковський, С. С. Чернявський, П. Є. Антонюк та ін. ; за загальною редакцією В. В. Пясковського. – К. : 7БЦ, 2022. – 256 с.
Keywords
криміналістика, методика розслідування, кримінальні правопорушення, криміналістична характеристика, збирання доказів, criminalistics, investigation methodology, criminal offenses, forensic characteristics, collection of evidence
Citation