ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В УКРАЇНІ. Theoretical and legal principles of the electronic document management system in Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджуються теоретико-правові засади системи електронного документообігу в Україні, а саме: особливості їх становлення, розвитку та функціонування системи. Досліджено історію виникнення та ключові елементи системи електронного документообігу. Встановлено, що центральним елементом понятійного апарату, який застосовується в нормативному регулюванні електронного документообігу, виступає поняття «електронний документ». Сформульовано авторський підхід до визначення поняття системи електронного документообігу, що ґрунтується на власному розумінні цього поняття, з позиції загальнотеоретичного аналізу. Досліджено основні вимоги, організаційні засади, основні завдання, принципи та завдання системи електронного документообігу. The article examines the theoretical and legal foundations of the electronic document management system in Ukraine, namely the features of their formation, development and functioning of the system. The history of origin and key elements of the electronic document management system are studied. It is established that the central element of the conceptual apparatus, which is used in the regulatory regulation of electronic document management, is the concept of “electronic document”. The author’s approach to the definition of the concept of electronic document management system, based on one's own understanding of this concept, from the standpoint of general theoretical analysis is formulated.
Description
Keywords
електронний документ, електронне урядування, система електронного документообігу, законодавство, Інтернет, electronic document, electronic government, electronic document management system, legislation, Internet
Citation
Collections