ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ. FEATURES OF BUSINESS PLANNING IN THE SYSTEM OF PROJECT MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Abstract
Стаття присвячена сучасним особливостям формування бізнес-планів інвестиційних проектів, оцінці їх ефективності та ризикованості. Розглянуто засади вироблення стратегії реагування, моніторингу і контролю ризиків при реалізації бізнес-проектів. The article is devoted to features of forming the business plans of investment projects, assessment of its efficiency and riskiness. Basics of reaction strategy elaboration, monitoring and control of risks during implementation of business projects are covered.
Description
Keywords
Citation
Collections