ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕШКОДЖАННЮ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

Abstract
У тезах підіймається багаторічна проблема неефективного запобігання такому кримінальному правопорушенню як перешкоджання законній професійній діяльності журналістів через недоліки законодавства, що регламентують поняття журналіста в українському законодавстві, а також невідповідність національного законодавства міжнародному підходу до захисту професійних прав журналістів. The thesis raises the long-standing problem of ineffective prevention of such criminal offense as an obstruction of the legitimate professional activity of journalists due to drawbacks of the legislation, that regulates the concept of journalist in Ukrainian legislation in general, as well as an inconsistency of national legislation with an international approach to the protection of the professional rights of journalists.
Description
Keywords
свобода слова, журналіст, журналістська діяльність, кримінальна відповідальність, freedom of speech, journalist, journalist activitу, criminal responsibility
Citation