ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА. ECONOMIC INDICATOR OF THE EFFECTIVENESS OF THE LABOR LAW NORMS REALIZATION

Abstract
Статтю присвячено дослідженню одного із показників ефективності реалізації норм трудового права у регулюванні трудових відносин. Автор доводить, що одним із основних критеріїв при визначенні ефективності реалізації норм трудового права є ступінь досягнення кінцевих потреб суб’єктами їх дії. Вказані потреби не завжди обумовлені матеріальним результатом, а можуть бути пов’язані з розвитком особистості працівника як професіонала, прагненням визнання його лідером колективу або високої оцінки результатів його роботи з боку роботодавця, держави чи громадськості. Задля визначення ступеня досягнення мети норми трудового права при її реалізації, економічні показники варто застосовувати в сукупності з іншими показниками ефективності реалізації норм такими як «обґрунтованість», «доцільність», «корисність» та «фактичність». Аналіз такого сукупного результату призведе до висновків щодо ступеню ефективності від реалізації норми. The implementation of legal norms is directly related to the quality of legislation and is a specific indicator of the effectiveness of legal norms. The indicator gives a vision of the quantitative and qualitative results of the implementation of legal norms, which are intended to form a conclusion about the effectiveness or ineffectiveness of legal norms. Assessment of the economic efficiency of implementing a labor legal norms, as an indicator of the overall effectiveness of the norm and its achievement of its aim, is possible only because of the cumulative influence of legal, socioeconomic, subjective, moral, psychological and material means of achieving the result.
Description
Keywords
ефективність норм, ефективність норм трудового права, реалізація норм права, реалізація ефективності норм трудового права, показники ефективності норм права, економічна ефективність, efficiency of norms, efficiency of labor law norms, realization of law norms, realization of efficiency of labor law norms, indicators of law norms efficiency, economic efficiency
Citation
Collections