Становлення та функціонування звичаєвого права в українських землях. Formation and functioning of customary law in the Ukrainian lands

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В тезах висвітлено, що феномен українського звичаєвого права досить складний і суперечливий. Це стосується як його виникнення, так і застосування. Тому не випадково багато науковців, які торкалися цієї проблеми, – етнографи, народознавці, соціологи, юристи, трактували її по-своєму. Проте незаперечним, на чому акцентує увагу автор, є одне: роль звичаєвого права в унормуванні общинного, суспільно-економічного життя в України в усі часи була досить великою, можна навіть сказати – визначальною.
Description
Yu.V. Sokur. Formation and functioning of customary law in the Ukrainian lands. International scientific conference "Innovative views in European fundamental scientific-practical legal studies" conference proceedings, December 28-29, 2021. Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 2021. Р.31–33.
Keywords
суспільні відносини, джерело права, звичаєве право, закон, право, social relations, source of law, customary law, law
Citation
Collections