Удосконалення кримінального процесуального законодавства України щодо проведення окремих негласних слідчих розукових дій до постановлення ухвали слідчого судді

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Аргументовано необхідність внесення змін і доповнень до норм кримінального процесуального законодавства, які стосуються проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою удосконалення діяльності з виявлення, документування та розслідування кримінальних правопорушень. Зазначене підвищить ефективність діяльності оперативних підрозділів у протидії злочинності, активізує їх роботу, стимулює до ініціативності в розкритті злочинів. Також запропоновані зміни нададуть можливість: виконати вимоги ст. 2 КК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень; зосередити роботу слідчих на проведенні більш важливих, складних й актуальних процесуальних дій у кримінальному провадженні, виконання яких потребує їх особистої участі; на належному рівні керувати членами слідчо-оперативної групи та визначати напрями досудового розслідування; досягти якісного та своєчасного проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій завдяки розвантаженню слідчих за напрямом роботи, яка безпосередньо не повязана з їх здійсненням. За умови реалізації зазначених пропозицій з удосконалення нормативно-правового забезпечення кримінального процесуального законодавства можна забезпечити сприйняття європейського й міжнародного досвіду та підвищити ефективність досудового розслідування.n this article author argued need for changes and additions in criminal procedure law, that relate carrying out secret investigative (searching) actions with a purpose of improvement detection, documenting and investigation of crimes. Written improve efficiency of activity of operational units in combating crimes, activates their work, stimulates initiative in the disclosure of crimes. Also proposed changes will allow: fulfill the requirements of Article 2 of the Criminal
Description
Keywords
негласні слідчі (розшукові) дії, доручення слідчого, оперативні підрозділи, оперативно-технічні підрозділи, дострокове припинення, невідкладні випадки, приватне спілкування, secret investigative (searching) actions, eecution investigator’s orders, operational units, operational and technical units, early termination, carrying out in urgent actions, private communication
Citation