Методологія дослідження ідеї та сутності громадянського суспільства в контексті євроінтеграційних процесів. Methodology of Studying the Idea and Essence of Civil Society in the Context of European Integration Processes

Abstract
Актуальність дослідження зумовлена певною невизначеністю щодо питань, пов‟язаних із вибором методів дослідження ідеї громадянського суспільства. Автори стверджують, що трансформаційні перетворення та процеси європейської інтеграції зумовлюють зміни у свідомості, що спричиняють проблему нерозуміння громадянами сутності громадянського суспільства, недостатнє усвідомлення власної ролі, що потребує здійснення комплексного підходу для дослідження його ідеї та процесів із застосуванням низки методів і методологічних підходів. The relevance of the study is due to some uncertainty about the issues related to the choice of methods for studying the idea of civil society. The authors argue that the transformational changes and processes of European integration cause changes in consciousness, which entail the problem of citizens' misunderstanding of the essence of civil society, insufficient awareness of their own role, which requires an integrated approach to study its idea and processes using a number of methods and methodological approaches.
Description
Keywords
методологія; методи; євроінтеграція; громадянське суспільство; методологічні підходи; methodology; methods; European integration; civil society; methodological approaches.
Citation
Collections