АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ І ПРЕКУРСОРІВ

Abstract
У роботі визначено особливості сучасних злочинних організацій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що впливають на виявлення та документування такої категорії кримінально протиправних діянь, а також запобігання їм. Охарактеризовано проблемні питання запобігання їх діяльності, пов’язані з транснаціональним характером сучасного організованого наркобізнесу, корупційними зв’язками серед органів державної влади, використанням інформаційних технологій, недосконалістю законодавства, недостатньо ефективною роботою державних органів щодо протидії наркозлочинам, а також лікування та реабілітації наркозалежних. The work defines the peculiarities of modern criminal organizations in the sphere of circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors, which affect the detection and documentation of this category of criminally illegal acts, as well as their prevention. Problematic issues of prevention of their activities related to the transnational nature of modern organized drug business, corruption ties among state authorities, use of information technologies, imperfection of legislation, insufficiently effective work of state bodies in countering drug crimes, as well as treatment and rehabilitation of drug addicts are characterized.
Description
Keywords
злочинна організація, запобігання кримінальним правопорушенням, злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, корупція, досудове розслідування, покарання, criminal organization, prevention of criminal offenses, crimes in the sphere of trafficking in narcotic drugs,psychotropic substances, their analogues and precursors, corruption, pre-trial investigation, punishment
Citation