НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РИЗИК- МЕНЕДЖМЕНТУ. SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS OF APPLYING RISK MANAGEMENT TOOLS

Abstract
Визначено, що в сучасних умовах розроблення науково-методичних рекомендацій з удосконалення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства на підставі застосування інструментів ризик-менеджменту є актуальною проблемою, вирішення якої дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності машинобудівних підприємств. Запропоновано науково- методичні рекомендації з удосконалення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства на підставі застосування інструментів ризик-менеджменту. The study found that in modern conditions, the development of scientific and methodological recommendations for improving the competitiveness of a machine-building enterprise based on the use of risk management tools is an urgent problem, the solution of which will increase the level of competitiveness of machine-building enterprises. The analysis of scientific publications on risk management at industrial enterprises and scientific and methodological recommendations for improving the competitiveness of a machine-building enterprise based on the use of risk management tools was carried out. Scientific and methodological recommendations for improving the competitiveness of a machine- building enterprise based on the use of risk management tools are proposed. The use of risk management tools to improve the competitiveness of a machine-building enterprise is one of the modern methods that accompany the process of effective use of key competencies to increase the level of competitiveness of machine-building enterprises.
Description
Keywords
конкурентоспроможність, ризик, управління ризиками, інструменти управління ризиками, науково-методичний підхід, машинобудівне підприємство, competitiveness, risk, risk management, risk management tools, scientific and methodological approach, machine-building enterprise
Citation
Collections