Криміналістичне дослідження підробленого паспорта громадянина України.Forensic investigation of a forged passport of a citizen of Ukraine

Abstract
Дисертація є першим в Україні комплексним узагальненням, у якому з позиції міжгалузевого підходу розглянуті недостатньо розроблені методичні та практичні питання з криміналістичного дослідження підробленого паспорта громадянина України, які розширюють наукове уявлення і доповнюють теоретичні й практичні надбання криміналістики та судової експертизи.
Description
Патик Леся. Криміналістичне дослідження підробленого паспорта громадянина України: дис. на здобуття канд. юрид. наук за спец.: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2010. 249 с.
Keywords
паспорт громадянина України, засоби захисту, способи підробки, огляд, технічна експертиза документів, passport of a citizen of Ukraine, means of protection, methods of forgery, examination, technical examination of documents
Citation