СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ. STRATEGIC DIRECTIONS OF IMPROVING THE PROCESS OF FORMING THE INCOMES OF LOCAL BUDGETS

Abstract
Серед стратегічних завдань нинішнього процесу формування доходів місцевих бюджетів України проблема прискорення процесів бюджетної децентралізації є однією з найактуальніших і найгостріших. Практичне втілення бюджетної децентралізації, означає, що органи місцевого самоврядування набувають більшої відповідальності і в їх розпорядження надходить більше коштів. Одним із пріоритетних завдань, що передбачається вирішувати в рамках Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації місцевої влади в Україні, є бюджетна децентралізація. У рамках цієї концепції дана проблема зводиться до підвищення бюджетної самостійності органів місцевої влади та зростання доходів місцевих бюджетів. За наявності негативних тенденцій і кризових явищ в економіці, слабкої фінансової дисципліни, високого рівня корупції, низького рівня довіри до системи державного управління надзвичайно важливі питання фіскальної децентралізації. In the presence of negative trends and crisis phenomena in the economy, weak financial discipline, a high level of corruption, a low level of confidence in the public administration system, issues of fiscal decentralization are extremely important.
Description
Keywords
Citation
Collections