Психологічні особливості порушення обмежень щодо одержання подарунків. Psychological Features of Violation of Restrictions on Receiving Gifts

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Порушення обмежень щодо одержання подарунків у вітчизняному законодавстві розглядають як адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, що не прямо, а опосередковано належить до корупційних діянь. Порушення обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою дисциплінарну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність. Метою цієї статті визначено дослідження особливостей суб’єктивної сторони складу правопорушення, передбаченого ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Методологія.Використано загальнонаукові методи формальної логіки (дедукції,індукції, аналогії, аналізу, синтезу, абстрагування та моделювання), за допомогою яких висвітлено психологічні особливості порушення особою обмежень щодо одержання подарунків.Violation of restrictions on the receipt of gifts in domestic law is considered as an administrative offense related to corruption, not directly, but indirectly belongs to corruption. Violation of restrictions on the receipt of gifts entails disciplinary, administrative and civil liability. Thepurposeof the article is to investigate the peculiarities of the subjective side of the offense, providedfor in Article 172-5 of the Code of Administrative Offenses. Methodology.The general scientific methods of formal logic (deduction, induction, analogy, analysis, synthesis, abstraction and modeling) are used, with the help of which administrative sanctions for violation of restrictions on receiving gifts are disclosed.
Description
Keywords
порушення обмежень, подарунок, правове регулювання, гостинність, корупція, violation of restrictions, gift, legal regulation, hospitality, corruption
Citation